Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2013

MmmalinowaK
7205 3e19
Reposted fromescherichia escherichia
MmmalinowaK
7213 4abb
Reposted fromescherichia escherichia
MmmalinowaK
7224 f7f7
Reposted fromescherichia escherichia
MmmalinowaK
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart
MmmalinowaK
6455 5ba3
Reposted fromfallintome fallintome
MmmalinowaK
1255 88d6 500
Zbigniew Religa po udanej operacji przeszczepu serca. W tle widać jego asystenta, który ze zmęczenia śpi w kącie sali.

Zdjęcie wykonane dla magazynu National Geographic przez Jamesa Stanfielda w 1987 roku, zostało wybrane zdjęciem roku, znalazło się również wśród 100 najlepszych zdjęć NG.
Reposted fromseenwhatisaw seenwhatisaw viaescherichia escherichia
MmmalinowaK
5847 7c80 500
Reposted fromperseweracje perseweracje
MmmalinowaK
1463 15c1
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis
MmmalinowaK
1986 e5d7
Reposted fromroxanne roxanne viawilderness wilderness
MmmalinowaK
5282 927b
MmmalinowaK
2279 5f60
Reposted fromescherichia escherichia
MmmalinowaK
0491 421a
Reposted fromFrauDurchdenWald FrauDurchdenWald
MmmalinowaK
1590 bbe6
Reposted fromFrauDurchdenWald FrauDurchdenWald
MmmalinowaK
MmmalinowaK
5614 124c 500
WILLIAM NICHOLSON - THE BLACK MIRROR
Reposted fromjestesladna jestesladna
8859 e3d1
Reposted fromIndesirable Indesirable
MmmalinowaK

Jeśli jest ciężko to znaczy że idziesz w dobrą stronę.

Reposted fromgrass grass
MmmalinowaK
Play fullscreen
Dziś rano cały świat kupiłem
Gwiazdy i słońce, morze, las
I serca, lądy i rzek żyły
Ciebie i siebie, przestrzeń, czas
Reposted fromfelicka felicka
0794 dadd
Reposted fromgoniewicz goniewicz
2934 7934
Reposted fromgoniewicz goniewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl